Trend och tradition

Vemdalia snickeri 1955-2020, 65år

verksamhet inför 2021
Satsning på grön produktion i samklang med naturens grundlagar är igång.
Verkstad och bergvärmeanläggningen får elkraften från egna solceller.
Med svensk råvara från närområdet och utvalda svenska leverantörer
hoppas vi kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga miljöval.
Webbhandeln omarbetas för närvarande
Planerad start 20210201